Thursday, January 13, 2011

To Watch Or Not To Watch?


Newport Performing Arts Theater is bringing the famous Chippendales in the country. Hmmm. To watch or not to watch? I'll ask a friend. Isa lang na friend ko ang pumapasok sa utak ko pagdating sa ganito. Haha. Whew! My weakness. Haha!

Masama na ang tingin sa akin ni hubbee.

No comments: